Timo Kosonen: Näringskunskap av lång erfarenhet på vetenskaplig grund

25.10.2016

5.11.2016 Skötsel av muskulaturen - 3.12.2016 Om långdistansarens diet

Näringskunskap av lång erfarenhet på vetenskaplig grund

I Finland intresserar sig de flesta för motion. Man har redan länge känt till sambandet mellan träning och diet. Det vetenskapliga samfundets intresse för sport och föda är idag större än någonsin. Forskningsresultat publiceras i rasande fart. Basfakta om motionerarens meny är allmänt erkända. Forskarna har förädlat det som erfarenheten pekat på till vetenskapliga rekommendationer. Vi får nu klara och fungerande råd som ger bättre resultat av träningen, mera välbefinnande och större tillfredsställelse. Timo Kosonen har som lärare vid Terveysopisto Salus under mer än 30 år samlat näringskunskap grundad på både praktisk erferenhet och vetenskaplig teori.

Skötsel av muskulaturen 5.11.2016

Temadagen den 5.11.2016 belyser hur motionerarens meny skiljer sig från det som dagens normala rekommendationer för fram. Vad bör man främst rikta uppmärksamheten på? På vilket sätt kan man förbättra sin prestationsförmåga? Hur kan man hindra att muskulaturen vissnar? Hur kan muskelmassans tillväxt befrämjas? Hur kan man hjälpa återhämtningen och höja livskvaliteten? Avsikten är att beskriva hur kroppen fungerar och på vilka villkor och här spelar idrottarens / motionerarens näringsintag en mycket viktig roll. En fungerande kost leder till att de processer som motionen startar leder till de resultat som motioneraren hoppas på. Här finns mycket som idrottaren / motioneraren kan förbättra. Föreläsningen klargör på ett lättfattligt sätt var och hur en fungerande kost griper in på ett avgörande sätt. I samma veva framgår också varför olika grenar kräver olika kost. Du får också njuta av en modellmåltid enligt regelboken.

Pris 50€/pers

Dagens program:

Om långdistansarens diet den 3.12.2016

Temadagen den 3.12.2016 berättar om kostrekommendationerna vid uthållighetssport. Nya forskningsresultat har denna vår visat att kostråden här kommer att förändras radikalt. Den traditionellt rekommenderade kolhydratdominerade dieten håller på att få en stark konkurrent. Om detta får du pinfärska upplysningar av en person som är grundligt insatt i ämnet. Du får också njuta av en modellmåltid enligt regelboken.

Anmäl dej med senast 31.10.2016 info@gumbohuset.fi / tel. 045 8495856 (Viveca Kihlman).