Nanoksi behandling torsdagen den 18.3.2021

12.03.2021

Gumbohuset -hela familjens allaktivitetshus! Vi har begränsat kundantalet i huset för att kunna erbjuda en så trygg träning som möjligt för våra kunder. I konditionssalen är begränsningen max 3 personer, till idrottssalen tar vi endast emot familjebokningar och alla gruppaktiviteter är satt på paus. Fokusen ligger starkt på att upprätthålla en god hygien samt hålla utrustning och ytor så rena som möjligt. Huset är stängt måndagar och torsdagar kl. 9-11 p.g.a. grundlig städning. Noggrannare direktiv och rekommendationer finns till påseende i huset.

Nästa veckas torsdag 18.3. behandlas alla ytor i huset med Nanoksi katalysbeläggning för att skydda våra kunder och arbetare från bakterier och virus! Inverkan av katalysbeläggningen är långvarig och den desinficerar ytorna tryggt med hjälp av ljusets inverkan. Observera att konditions- och idrottssalen är stängda under behandlingen torsdagen den 18.3.21 kl. 8-18.

Kampanjen för vår nya klättervägg fortsätter. Boka en regelbunden klättringstur åt dig själv eller för hela familjen till priset 20 € per timme! Enstaka timmar 25 €. Kolla efter lediga tider i kalendern på www.gumbohuset.fi och kontakta sedan info@gumbohuset.fi! Vad är bättre än att jumpa och ha det roligt tillsammans! Varmt välkommen till Gumbohuset!