Konditionssalen är stängd 1.4-14.4.2021

31.03.2021

Gumbohusets konditionssal är stängd 1.4-14.4.2021 p.g.a. rådande situation med coronan. Vi följer beslutet som har fattats den 31.3 av regionförvaltningsverket i Södra Finland. Som det nu ser ut kan vi öppna salen igen 15.4. Vi kompenserar läget automatiskt med att flytta fram alla kunders kontrakt med lika många veckor som konditionssalen är stängd. Privata familjebokningar i jumpasalen fortsätter som normalt.