Gumbohusets konditionssal är stängd t.o.m. den 24.1.2022

07.01.2022

Gumbohusets konditionssal är stängd t.o.m. den 24.1.2022. Vi följer beslutet som har fattats den 7.1. av regionförvaltningsverket i Södra Finland. Som det nu ser ut kan vi öppna salen igen tisdagen den 25.1.2022. Vi kompenserar läget automatiskt med att flytta fram alla kunders kontrakt med lika många veckor som konditionssalen är stängd. Privata familjebokningar i jumpasalen fortsätter som normalt.