Gumbohusets konditionssal är stängd i 2 veckor

27.12.2021

Gumbohusets konditionssal är stängd 28.12.2021-10.1.2022 p.g.a. rådande situation med coronan. Vi följer beslutet som har fattats den 23.12 av regionförvaltningsverket i Södra Finland. Som det nu ser ut kan vi öppna salen igen ti 11.1. Vi kompenserar läget automatiskt med att flytta fram alla kunders kontrakt med lika många veckor som konditionssalen är stängd. Privata familjebokningar i jumpasalen fortsätter som normalt.