Gumbohuset- Byns hjärta, emission i september 2020

14.09.2020

Bästa vän av Gumbohuset,

För att garantera en fortsättning på det fina arbetet som redan gjorts och för att stöda Gumbohusets samarbete med nya Bistro Burken genom den osäkra Covid-19 tiden, inbjuds Du till en betald emission. Genom att teckna aktier i Gumbohuset Ab stöder du bolaget samtidigt som du också investerar i byns framtid.

Vi hoppas så många som möjligt vill investera i Gumbohuset och byns hjärta!


Läs mera om Gumbohusets och Bistro Burkens framtidsplaner:

https://drive.google.com/drive/folders/13S_w77LdL2n5laAn11Mxao1RCbV2W6y5?usp=sharing


TECKNINGSANVISNINGAR

Gumbohuset Ab/Gumbontalo Oy 

Enligt beslut vid ordinarie bolagsstämman 8.9.2020 betald aktieemission. 

Berättigade att teckna aktier är privatpersoner, föreningar och företag.

Aktiernas teckningspris är 200,00 €/st

Aktie tecknas genom inbetalning på företagets konto Östnylands Andelsbank
FI80 5561 1820 0228 44 under teckningstiden 9.9.2020 - 30.9.2020. 

Vid betalning av aktierna, bör man i fältet för meddelande anteckna 

• antalet betalda aktier
• tecknarens namn och personsignum
• postadress eller e-postadress

Närmare uppgifter ges vid behov av 


Camilla Hartwall 050-512 4903 camilla@gumbostrand.fi eller

Henrik Therman 040-037 2630 gumbo@gumbostrand.fi

Med vänlig hälsning,
Syrelsen
Gumbohuset Ab/Gumbontalo Oy