Gumbohuset- Byns hjärta, emission i oktober 2022

07.10.2022

Gumbohusets bolagsstämma beslöt den 5.10.2022 att befullmäktiga styrelsen att ordna en betald emission under tiden 6.10-31.10.2022.
Den utdragna pandemin har slagit hårt mot Gumbohusets ekonomi och kassan är i dagsläget ytterst ansträngd. Den pågående energikrisen och den snabbt ökande inflationen med bl.a. starkt stigande elpriser, bidrar till det ansträngda läget. För att garantera en fortsättning på det fina arbetet som byborna redan gjort och för att stöda Gumbohuset genom de ekonomiska utmaningarna, inbjuds Du till en betald emission. Din insats är viktig och behövs - nu!
Genom att teckna aktier i Gumbohuset Ab stöder Du huset samtidigt som Du ökar ditt inflytande på beslutsfattandet. Vill Du inte teckna aktier, kan Du även delta genom en donation. För företag erbjuds också alternativet att knyta sponsoravtal med huset. Kontakta catharina.fallstrom@gumbohuset.fi för närmare information.

Gumbohuset behövs, Din insats behövs - välkommen med! 


TECKNINGSANVISNINGAR

Gumbohuset Ab/Gumbontalo Oy

Enligt beslut vid ordinarie bolagsstämman 5.10.2022 betald aktieemission. Berättigade att teckna aktier är privatpersoner, föreningar och företag. Aktiernas teckningspris är 200,00 €/st. Aktie tecknas genom inbetalning på Gumbohusets konto OP
FI80 5561 1820 0228 44 under teckningstiden 6.10.2022 - 31.10.2022. 

Vid betalning av aktierna, bör man i fältet för meddelande anteckna
• antalet betalda aktier
• tecknarens namn och personsignum
• postadress eller e-postadress

Närmare uppgifter ges vid behov av
Camilla Hartwall 050-512 4903 camilla@gumbostrand.fi eller

Henrik Therman 040-037 2630 gumbo@gumbostrand.fi

Med vänlig hälsning,

Syrelsen
Gumbohuset Ab