Gumbohuset- Byns hjärta, emission i januari 2024

10.01.2024

Gumbohuset, byns hjärta – där våra lågstadielever äter sin lunch och där eleverna jumppar, byborna motionerar och ses för t.ex. Luciafirande och teater. Här kan också du hyra in dig för möten, familjefester och bastubad. 

För att utvecklas och kunna leva upp till förväntningarna på att vara byns hjärta krävs en sund ekonomi. Restaurangen Bistro Marina slog tyvärr igen sina dörrar på grund av ekonomiska orsaker i september 2023. Detta påverkar även Gumbohusets ekonomi negativt och kassan är mycket ansträngd. Styrelsen jobbar nu med att få in nya hyresgäster i huset och man har bland annat fört positiva diskussioner med kommunen och med andra intresserade företagare. Vi hoppas kunna fatta beslut i ärendet under vintern 2024. Styrelsen har också inlett ett intensivare samarbete med byaföreningen för att hitta arbets- och samarbetsmodeller som gynnar både huset och föreningen. I april ordnar Gumbohuset i samarbete med byaföreningen en viskväll med Stella Jonasson. Hjärtligt välkommen att ta del av en stämningsfull kväll med fina visor! 

För att garantera en fortsättning på det fina arbetet som byborna redan gjort och för att stöda Gumbohuset inbjuds Du till en betald emission. Genom att teckna aktier i Gumbohuset Ab stöder du bolaget samtidigt som du kommer med i eller ökar ditt inflytande på beslutsfattandet. Alternativt kan du också stöda Gumbohuset via en donation. Alla bidrag tas emot med stor tacksamhet! 

TECKNINGSANVISNINGAR 

Gumbohuset Ab/Gumbontalo Oy 

Enligt beslut vid ordinarie bolagsstämman 23.10.2023 gällande betald aktieemission: Berättigade att teckna aktier är privatpersoner, föreningar och företag. 

 Aktiernas teckningspris är 200,00 €/st. 

Aktie tecknas genom inbetalning på Gumbohuset Ab:s konto OP FI80 5561 1820 0228 44 under teckningstiden 10.1.2024 - 31.1.2024. 

 Vid betalning av aktierna, bör man i fältet för meddelande anteckna 

 • antalet betalda aktier 

 • tecknarens namn och personsignum 

• e-postadress 

Närmare uppgifter ges vid behov av: 

Camilla Hartwall 050-512 4903 camilla@gumbostrand.fi eller 

Christel Stenius 050-597 8023 christel.stenius@seb.fi 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen 

Gumbohuset Ab/Gumbontalo Oy