Granskning av släckare på Gumbohuset

19.05.2023

Lördagen den 10.6.2023 kl. 14-17

Kom och granska din brandsläckare eller skaffa dig en ny! Granskning 12€/st. Varmt välkommen!