Astanga yogan börjar igen 3.9, söndagar kl. 11.00

01.09.2017

Den redan bekanta astanga yogan fortsätter i  Gumbohuset i höst. Närmare information om tid och pris finner du på kalendersidan. Nytt för i år är "Slow Yoga" med start i oktober. Den yogaformen fokuserar mera på tänjande rörelser och avslappning och är lämplig också för nybörjare.